• Wsparcie
    li
  • Historia
    li
  • Kontakt
    li

Jeden z najbardziej zagrożonych zabytków w Polsce
oczekuje Twojej pomocy!

Czy miejsce naznaczone szczególna obecnością Matki Bożej, posiadające cudowne źródło, ma ulec zagładzie?

Dziedzictwo praojców, którzy z taką czcią i ofiarnością pielęgnowali kult Pani Wniebowziętej stoi pod znakiem zapytania. Potrzebne są szybkie decyzje, które zapobiegną osuwaniu się wzgórza Loret i zniszczeniu Sanktuarium. Przyszłość tego miejsca zależy od ofiarności dobrych serc. Wyrazem naszej wdzięczności jest codzienna modlitwa za dobroczyńców.

„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze.” Łk 6,38


OPACTWO SIOSTR BENEDYKTYNEK
UL.WOJSKA POLSKIEGO 28a
09-200 SIERPC

Nr konta dla datków na remont Sanktuarium
56 1240 3204 1111 0000 2911 6544
Bank PKO S.A I/O Sierpc
Sierpc jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Istniał już jako gród kasztelański za czasów pierwszych Piastów. Prawa miejskie Sierpc uzyskał w 1322 roku. Miasto to przechodziło okresy powodzenia i rozkwitu. Oświata, kultura stały na wysokim poziomie, a wytwory rzemiosła znane były szeroko w Rzeczpospolitej. W swojej historii Sierpc przeszedł również czasy upadku, pożogi i wyludnienia.

W latach osiemdziesiątych XV wieku Sierpc i jego okolice zdziesiątkowała zaraza. W tym czasie, w roku 1483, jak przekazują dokumenty, miało miejsce objawienie się Matki Bożej klerykowi Andrzejowi. Matka Boża wyraziła życzenie, aby na górze Loret, wznoszącej się poza ówczesnym miastem, zbudowano kościół, który byłby ośrodkiem oddawania czci Bożej Rodzicielce. Mieszkańcy Sierpca początkowo nie uwierzyli klerykowi. Najświętsza Panna ponowiła objawienie w następnym roku zmarłej kobiecie z Brzozia kolo Brodnicy. Na polecenie Matki Bożej zmarła powstała „z deski grobowej”, poszła do Sierpca, oddała chwałę Najświętszej Panience i żądała postawienie kościoła w miejscu poprzedniego objawienia. W tym czasie coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów przybywały do Sierpca, doznając nadzwyczajnych łask. Pątnicy z wielką wdzięcznością składali hojne dary.

Te znaki i cuda były przedmiotem badań dwóch kanoników z Płocka. Ich stwierdzenia odnotowane w aktach kapituły płockiej uznał za wiarygodne biskup płocki Piotr z Chodkowa i polecił wybudować kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Wzniesiono drewniana świątynię i wówczas zgodnie z obietnicą Matki Bożej ustała zaraza w Sierpcu i okolicy. W 1488 r. przystąpiono do budowy nowej, obszernej, murowanej świątyni, której budowę ukończono w 1497 r. Świątynia ta z niewielkimi przeróbkami istnieje do obecnych czasów. Największym skarbem religijnym i kulturowym kościoła Wniebowzięcia NMP jest od wieków słynąca łaskami figura Matki Najświętszej z Dzieciątkiem na prawej ręce. Obecność tej figury w kościele na górze Loret wiąże się z objawieniem Matki Bożej. Cześć Matki Bożej Sierpeckiej przybrała szybko charakter nie tylko regionalny, lecz ogólnopolski.

1624 r. przy Sanktuarium Sierpeckim powstał klasztor Sióstr Benedyktynek sprowadzonych z Chełmna – ufundowany przez Zofię Potulicką. W ciągu wieków siostry Benedyktynki z wielką gorliwością pielęgnowały kult Matki Bożej i zapisały piękne karty na polu oświaty. W 1892 r. władze carskie dokonały kasacji zakonu, a klasztor został zamieniony na magazyny wojskowe, a w 1914 r. na więzienie. W przededniu wyzwolenia 1945 r. miał tu mijsce zbiorowy mord wielu Polaków. Klasztor (więzienie) został spalony. Siostry Benedyktynki repatriantki z Nieświerza powróciły do swego klasztoru 3 maja 1947 r. Pracują z wielkim poswieceniem odbudowły klasztor i zaniedbany kościół.

W Sanktuarium Sierpeckim na przestrzeni wieków czciciele Matki Bożej doznawali nadzwyczajnych łask. Ks. Łukasz Paprocki w książce „Łaski Cudowne przy kościele Wniebowzięcia…” przytacza wiele cudownych opisów z lat 1600-1650. Przy Sanktuarium u podnóża góry Loret znajduje się kaplica zwaną „Studzienką”, w której jest studnia ze źródlana wodą. Według najstarszego podania, dziecko wpadłszy w studnię na dziedzińcu klasztoru, wypłynęło zdrowe w studni dolnej znajdującej się poniżej klasztoru. Ludzie modlą się, biorą wodę, używając jej z wiarą w przekonaniu, że przynosi ulge w wielu chorobach.
OPACTWO SIOSTR BENEDYKTYNEK
UL.WOJSKA POLSKIEGO 28a
09-200 SIERPC

Nr konta dla datków na Opactwo
19 1240 3204 1111 0000 2911 6531
Bank PKO S.A I/O Sierpc